LEPTONY, HADRONY, KWARKI

 

Rozdz. 1. Wstep, Odkrycie pierwszych prawidlowosci i praw zachowania, Multiplety, Izospin, Hiperladunek. [download Rozdz_1.zip ] 17.5 kb Rozdz. 2. Supermultiplety - osmiotorowa sciezka klasyfikacyjna. [download Rozdz_2.zip ] 31 kb Rozdz. 3. Kwarkowy model hadronow (model 3 kwarkow). [download Rozdz_3.zip ] 45.8 kb Rozdz. 4. Wyzsze generacje kwarkow i leptonow. [download Rozdz_4.zip ] 95 kb Rozdz. 5. Liczba kwantowa "kolor". [download Rozdz_5.zip ] 41.5 kb Rozdz. 6. Model oddzialywan slabych. [download Rozdz_6.zip ] 35 kb Rozdz. 7. Oddzialywania slabe a skretnosc. [download Rozdz_7.zip ] 21 kb Rozdz. 8. Proby Wielkiej Unifikacji (GUT) z grupa SU(5) [download Rozdz_8.zip ] 64 kb Rozdz. 9. Hipoteza subkwarkow. [download Rozdz_9.zip ] 30 kb Rozdz. 10. Supersymetria, Superunifikacja (SuSy). [download Rozdz_10.zip ] 9.5 kb Rozdz. 11. Problem masy neutrin, koncepcja oscylacji. [download Rozdz_11.zip ] 36 kb Rozdz. 12. Eksperymenty zwiazane z badaniem neutrin. [download Rozdz_12.zip 102 kb.
WSZYSTKIE POWYZSZE ROZDZIALY RAZEM JAKO JEDEN ZBIOR W FORMACIE "WORD"; [download kwarki.zip 391 kb


Leptony, Hadrony, Kwarki - obiekty czy procesy.

[download procesy.zip 10.5 kb.

M. J. Duff: "Powrot Teorii Strun" - artykul ze Swiata Nauki (kwiecien 1998) {w formacie pdf}

[download struny.zip 240 kb.

Standardowy model kwarkowo-leptonowy, plansza

[download standard.zip 392 kb********************Powrot do strony glownej**************************


[DODATKI MATEMATYCZNE]

Przypis1_a. Formalizm Lagrange'a [download Przypis1_a.zip ] 56.5 kb Przypis1_b. Grupy SU(2) i SU(3) [download Przypis1_b.zip ] 30 kb Przypis1_c. Reprezentacje SU(3) [download Przypis1_c.zip ] 35 kb Przypis2. Grupa Lorentza, Tw. Noether. [download Przypis2.zip ] 68 kb Przypis2b. Parzystosc P, C i CP. [download Przypis2b.zip 22 kb Przypis3. Spinory; r-nie Diraca. [download Przypis3.zip ] 52.5 kb Przypis4. "Pola cechowania" [download Przypis4.zip ] 56.5 kb Przypis5. - "Zarys mechanizmu Higgsa" [download Przypis5.zip ] 35.5 kb Przypis6. - "Od Kaluzy-Kleina do Supergrawitacji" [download Przypis6.zip ] 54.5 kb


Linki do innych stron WWW o tematyce "KWARKI" "http://www.fiz.uw.edu.pl/~ajduk/Public/quarks.html" "http://chall.ifj.edu.pl/edukacja/adventure_home.html" "http://physics.uwb.edu.pl/ptf/edukacja/quarks.html"

*****************Powrot do strony glownej *******************


(22. X. 2009)