KOSMOLOGIA

WYBRANE ZAGADNIENIA


Podstawy OTW

[download OTW.zip ] 95 kb

Interwal czasoprzestrzenny w kosmologii

[download Interwal.zip ] 62 kb

Prawo Hubble'a

[download Hubble.zip ] 26 kb

Kosmologiczne rozwiazania Friedmanna

[download kosmolog.zip ] 70 kb

Problem stalej kosmologicznej

[download lambda.zip ] 36 kb.

Horyzont kosmologiczny.

[download horyzont.zip] 40 kb

Era dominacji promieniowania

[download era_prom.zip ] 120.8 kb

Era leptonowa

[download era_lep.zip ] 24.5 kb

Pierwotna nukleosynteza

(BBN) [download bbn.zip ] 123 kb

Era hadronowa

[download era_hadr.zip ] 17.5 kb

Faza inflacyjna (I) - Trudnosci modeli Friedmanna

[download inflac1.zip ] 49 kb

Pole Higgsa

[download higgs.zip] 36.5 kb

Faza inflacyjna (II, III) - podstawy teorii inflacji.

[ tylko download wersja *.DOC lub *.ps] [download infl_doc.zip ] Word_6_DOC, 58 kb [download infl_ps.zip ] postscript, 85 kb

Proby kosmologii kwantowej - rownanie Wheelera-DeWitta

[download wheeler.zip] 16 kb

Osobliwe koincydencje i "zasada antropiczna"

[download antropic.zip] 13 kb


"A JEDNAK NASZ WSZECHSWIAT JEST PLASKI!!!"

-

Nowe badania promieniowania reliktowego [CMBR]

(streszczenie)

[download

Nowe badania CMBR ]

(Pelny tekst (uzupelniony o wyniki misji W_MAP) - 938 kb, WORD, zip)

[download

Nowe badania CMBR ]

(Pelny tekst (uzupelniony o wyniki misji W_MAP) - 435 kb, HTML, zip)


"O PROBLEMIE ODLEGLOSCI W KOSMOLOGII"

Artykul drukowany w: Urania-PA. 2003, nr.4. str. 148.

[download distance.zip - 44 kb.


Powrot do strony glownej

(15. VII. 2009)

J. Sikorski -