OTW i CZARNE DZIURY

WYBRANE ZAGADNIENIA (pliki WORD zipowane)ROZDZ_01 - Przypomnienie elementow Szczegolnej Teorii Wzglednosci. [download rozdz01.zip ] 76 kb

ROZDZ_02 - Podstawowe postulaty Ogolnej Teorii Wzglednisci. [download rozdz02.zip ] 71.5 kb

ROZDZ_03 - Wektory (tensory) we wspolrzednych krzywoliniowych. [download rozdz03.zip ] 37 kb

ROZDZ_04 - Linie geodezyjne. Krzywizna przestrzeni. [download rozdz04.zip ] 74.6 kb

ROZDZ_05 - Einsteinowskie rownania pola. Prawa zachowania w OTW. [download rozdz05.zip ] 49 kb

ROZDZ_05a - Przyklad - geometria na dwuwyniarowej powierzchni sfery. (tensor metryczny, tensor krzywizny, skalar krzywizny, tensor Einsteina). [download przyklad.zip] 38 kb

ROZDZ_06 - Slabe pole grawitacyjne. Pole kulistosymetryczne - (zewnetrzne) rozwiazanie Schwarzschilda. [download rozdz06.zip ] 33 kb

ROZDZ_07 - Wlasnosci czasoprzestrzeni pola kulistosymetrycznego. Ruch czastki probnej w polu kulistym - cz.1. [download rozdz07.zip ] 64 kb

ROZDZ_08 - Ruch czastki w polu kulistosymetrycznym - cz.2. [download rozdz08.zip ] 75.5 kb

ROZDZ_09 - Wspolrzedne Edingtona, wspolrzedne Kruskala, tunel Einsteina-Rosena. [download rozdz09.zip ] 215 kb

ROZDZ_09a - Podroz w kierunku czarnej dziury - co i jak widzi obserwator [download rozdz09a.zip ] 24 kb

ROZDZ_09b - Tunel czasoprzestrzenny z uzyciem tzw. "egzotycznej materii" [download rozdz09b.zip ] 68 kb

ROZDZ_10 - Rotujace czarne dziury - rozwiazanie Kerra, ergosfera. [download rozdz10.zip ] 84.5 kb

ROZDZ_11 - Czarne dziury z ladunkiem elektrycznym, termodynamika czarnych dziur, efekt Penrose'a, efekt Hawkinga. [download rozdz11.zip ] 42.8 kb

ROZDZ_12 - Zarys idei Kaluzy-Kleina: pierwsze proby unifikacji grawitacji (OTW) i elektromagnetyzmu. [download rozdz12.zip ] 69.5 kb {dodane 17.IV. 03.}


Powrot do strony glownej

Ostatnia aktualizaja: (22. IV. 2009.)

J. Sikorski -